Договір публічної оферти

 1. Фізична особа-підприємець Колесніченко Євгенія Олександрівна, (далі по тексту —Ліцензіат) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі іменується — АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання інтернет-ресурсу “Хитра синиця” (надалі — Договір).
 2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.
 3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачою АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на використання інтернет-ресурсу https://uastitches.com/ .
 4. Всі зміни до договору публікуються на інтернет-сайті https://uastitches.com/  у відповідному розділі.
 5. Інтернет-сайт https://uastitches.com/ (далі по тексту — Сайт) є інформаційно-комунікаційною платформою у мережі Інтернет створеною для обміну інформацією, а також продажу схем, наборів та матеріалів (у тому числі інструментів) для вишивання.
 6. Надання послуг з продажу вказаної у п.5 продукції здійснюється Ліцензіатом відповідно до чинного законодавства України. Оплата здійснюється прямим переказом на рахунок ФОП Колесніченко Євгенія Олександрівна, або через платіжний сервіс LiqPay.
 7. Надання послуг починається після проходження АБОНЕНТОМ реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, АБОНЕНТ, який зареєструвався на сайті, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
 8. АБОНЕНТ, акцептуючи умови цього Договору погоджується з тим, що Російська Федерація є країною-агресором та країною, яка окупувала територію Автономної Республіки Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.
 9. АБОНЕНТ, акцептуючи умови цього Договору зобов’язується визнавати та виконувати положення Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та відповідних постанов Верховної Ради України, які визнають Російську Федерацію країною-агресором та країною-окупантом територій України. 
 10. АБОНЕНТ, акцептуючи умови цього Договору погоджується з отриманням фіскального чека у електоронному вигляді на електоронну поштову скриньку вказану при оформленні замовлення.
 11. Послуги за даним Договором надаються АБОНЕНТУ на безоплатній основі, окрім послуг з продажу речей, визначених у п. 5 цього Договору.
 12. Порядок реалізації речей, визначених у п. 5 цього Договору, на Сайті визначається окремими правилами, які є у загальному доступі на Сайті.
 13. АБОНЕНТ, акцептуючи умови цього Договору погоджується з правилами реалізації речей, визначених у п. 5 цього Договору, на Сайті.
 14. АБОНЕНТ  з метою ведення бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері цивільних правовідносин дає згоду на:
  1. обробку Ліцензіатом персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру, про майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця), автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров’я в межах, визначених законодавством, щодо періоду надання відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);
  2. використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону);
  3. поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
  4. доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог закону (стаття 16 зазначеного Закону).
 15. Ліцензіат зобов’язується:
  1. Надавати Абоненту послуги відповідно до умов Договору, які визначені Ліцензіатом на власний розсуд та базуються на чинному законодавстві України.
  2. Сповіщати Абонента про перерви в роботі Сайту.
  3. Сповіщати Абонента про зміни цього Договору та інших документів, які регулюють користування Сайтом.
 16. Ліцензіат має право:
  1. Припиняти надання  послуг.
  2. Змінювати порядок надання послуг без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму Cайті, за 15 календарних днів до їх впровадження.
  3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сайту або захисту Ліцензіата та Абонента (ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.
 17. Абонент зобов’язується:
  1. Дотримуватися умов даного Договору.
  2. Не перепродавати і не передавати третім особам, а також не викладати у вільний доступ всі схеми, в електронній чи паперовій формі, які продаються на Сайті (у тому числі, у складі наборів), оскільки вони є об’єктами права інтелектуальної власності ТМ “Хитра синиця”. У разі порушення майнових прав інтелектуальної власності особа, може бути притягнута до відповідальності відповідно до чинного законодавства України..
  3. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
  4. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).
 18. Абонент має право:
  1. Отримувати інформацію про послуги та порядок їх надання.
  2. Користуватись сайтом на власний розсуд.
  3. Купувати на Сайті речі, визначені п. 5 цього Договору для власних потреб.
 19. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.
 20. Ліцензіат не несе відповідальності за зміст реклами на Сайті.
 21. Ліцензіат не несе відповідальності за сутність та результат наданих послуг, інформацію про які Абонент знайде на Сайті.
 22. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 23. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 24. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Абонента на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.
  1. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Ліцензіатом.
 25. У разі, якщо Абонент бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Ліцензіата йому необхідно видалити свій акаунт на Сайті надіславши відповідний запит на електронну адресу info@uastitches.com  Після цього адміністратори Сайту видалять усю інформацію про акаунт Абонента.
 26. З метою підвищення продуктивності сайту і спрощення роботи з ним використовуються файли cookie. Файли cookie є невеликі фрагменти даних, за допомогою яких сайт може відрізняти нових і старих відвідувачів сайту і визначати, як відбувається користування сайтом, а також файли cookie необхідні для забезпечення роботи сайту.
 27. При використанні даного сайту, ви підтверджуєте свою згоду на використання файлів cookie відповідно до цього повідомленням щодо даного типу файлів. Якщо ви не згодні з тим, щоб на сайті використовується даний тип файлів, то ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера або не використовувати Сайт.
 28. Якщо Ви хочете відключити використання файлів cookie, необхідно зайти в налаштування Вашого персонального комп’ютера і відключити використання всіх типів файлів cookie або включити функцію попередження при їх збереженні.